Tegenwoordig denkt men steeds beter na over het milieu, want iedereen wil het beste voor de volgende generatie. Daarom vindt Michels-Classens het belangrijk dat er duurzaam wordt geproduceerd.

 Michels-Classens issinds 2015 in het bezit van het Groenkeur certificaat. Dit houdt in dat er zeer minimaal gebruik wordt gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen. Er worden grasbanen ingezaaid en natuurlijke vijanden worden gestimuleerd d.m.v. vogelkasten, bijenkasten houtwallen e.d. Ook wordt er helemaal geen gebruik gemaakt van kunstmest. Hiervoor in de plaats wordt organische mest gebruikt

 Via deze weg probeert Michels-Classens boomkwekerij aan de P van Planet te denken onze slogan is dan ook:                           

                                               Michels-Classens ‘natuurlijk’ goed

Deze slogan van Michels-Classens wordt bevestigd door SGS Nederland B.V. te Spijkenisse. Deze wereldwijde instantie controleert jaarlijks of Michels-Classens aan alle criteria voldoet. Wanneer dit niet het geval is, wordt onmiddellijk het certificaat ingetrokken.

Het voordeel van groenkeur bij Michels-Classens is dat u voor hetzelfde geld een duurzaam geproduceerde boom krijgt.

Meer informatie over Groenkeur kunt u verkrijgen op www.groenkeur.nl of op www.duurzamebomen.nl